Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democratiadd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 2022/23