Cynghorydd Carl Worrall

Profile image for Cynghorydd Carl Worrall

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: