Cynghorydd Elizabeth Evans

Profile image for Cynghorydd Elizabeth Evans

Teitl: Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Grŵp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Aberaeron ac Aber-arth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn Symudol:  07775 638625

E-bost:  elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elizabeth Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau