Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes

Profile image for Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes

Plaid: Annibynnol

Grŵp gwleidyddol: Di-grŵp

Ward: Borth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

E-bost:  Hugh.Hughes@ceredigion.llyw.cymru

Ffôn Symudol:  07360915534

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau