Cynghorydd Gareth Davies

Profile image for Cynghorydd Gareth Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llanbadarn Fawr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  01970624929

E-bost:  Gareth.Davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau