Cynghorydd Matthew Vaux

Profile image for Cynghorydd Matthew Vaux

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Cei Newydd a Llanllwchaearn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

E-bost:  Matthew.Vaux@ceredigion.llyw.cymru

Ffôn Symudol:  07931294547

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Matthew Vaux fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau