Cynghorydd Matthew Vaux

Profile image for Cynghorydd Matthew Vaux

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Ceinewydd a Llanllwchaearn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

E-bost:  Matthew.Vaux@ceredigion.llyw.cymru

Ffôn Symudol:  07931294547

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Matthew Vaux fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau