Cynghorydd Wyn Evans

Profile image for Cynghorydd Wyn Evans

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Lledrod

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

E-bost:  Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau