Cynghorydd Wyn Evans

Profile image for Cynghorydd Wyn Evans

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Lledrod