Cynghorydd Gareth Lloyd

Profile image for Cynghorydd Gareth Lloyd

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Llandysilio a Llangrannog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01545590298/590772

Ffôn Symudol:  07855342293

E-bost:  Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau