Cynghorydd Gareth Lloyd

Profile image for Cynghorydd Gareth Lloyd

Teitl: Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Plaid: Annibynnol

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Llandysilio a Llangrannog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  01545590298/590772

Ffôn Symudol:  07855342293

E-bost:  Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau