Cynghorydd Marc Davies

Profile image for Cynghorydd Marc Davies

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Ciliau Aeron

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  07500381642

E-bost:  Marc.Davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau