Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Rheoli Datblygu

Cylch gwaith

Pwyllgor Rheoleiddio yw hwn sy'n cynnwys 15 o Gynghorwyr sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio ac yn nodi gwybodaeth am benderfyniadau cynllunio.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Mrs Dana Jones.