Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

6. Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

6. Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mai, 2023 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

3. Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 10.00 am - Pwyllgor Rheoli Datblygu

3. Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu