Cynghorydd Rhodri Evans

Profile image for Cynghorydd Rhodri Evans

Teitl: Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Plaid: Annibynnol

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Llangeitho

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01974 298076

Ffôn Symudol:  07870 604199

E-bost:  rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau