Cynghorydd Ceris Jones

Profile image for Cynghorydd Ceris Jones

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llanfihangel Ystrad