Cynghorydd Bryan Davies

Profile image for Cynghorydd Bryan Davies

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llannarth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01545580422

E-bost:  Bryan.Davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bryan Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau