Cynghorydd Rhodri Davies

Profile image for Cynghorydd Rhodri Davies

Teitl: Cynghorydd

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Melindwr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  01970 890437

E-bost:  rhodri.davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau