Cynghorydd Meirion Davies

Profile image for Cynghorydd Meirion Davies

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Ystwyth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01974 241631

Ffôn Symudol:  07773 574916

E-bost:  meirion.davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Meirion Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau