Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud â datblygu economaidd, adfywio, twristiaeth, marchnata, cymunedau cryfach, cymorth grant Ewropeaidd, cymorth i fusnesau, rhaglen gyfalaf, seilwaith trafnidiaeth a phriffyrdd, cynllunio gwlad a thref a chynaliadwyedd, yr arfordir a chefn gwlad a gwastraff a gwasanaethau trefol eraill.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lisa Evans.