Manylion cyswllt

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Cynghorydd Gwyn Wigley Evans (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07886399410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel ffeil CSV

Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Marc Davies (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07500381642

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel ffeil CSV

Marc.Davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Gethin Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 810163

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gethin Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gethin Davies fel ffeil CSV

gethin.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Meirion Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01974 241631
07773 574916

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Meirion Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Meirion Davies fel ffeil CSV

meirion.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Rhodri Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 890437

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel ffeil CSV

rhodri.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Rhodri Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01974 298076
07870 604199

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel ffeil CSV

rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Chris James

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel ffeil CSV

Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Maldwyn Lewis

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 851005

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Maldwyn Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Maldwyn Lewis fel ffeil CSV

maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Sian Maehrlein

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sian Maehrlein fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sian Maehrlein fel ffeil CSV

Sian.Maehrlein@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07791966122

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel ffeil CSV

Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd John Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970617733

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel ffeil CSV

john.roberts@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Carl Worrall

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Carl Worrall fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Carl Worrall fel ffeil CSV

Carl.Worrall@ceredigion.llyw.cymru