Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Profile image for Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn Symudol:  07791966122

E-bost:  Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau