Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Profile image for Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llanbedr Pont Steffan