Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Gethin Davies 2
Cynghorydd Endaf Edwards 1
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd John Roberts 1
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 2
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 1
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 4
Cynghorydd Keith Henson 2
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 2
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Cynghorydd Shelley Childs 4