Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Gethin Davies 0
Cynghorydd Steve Davies 1
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Meirion Davies 4
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 4
Cynghorydd Keith Henson 4
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3