Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Gareth Davies 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 2
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 2
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3
Cynghorydd David Raymond Evans 0