Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Profile image for Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Plaid: Gwlad

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Llanrhystud

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn Symudol:  07886399410

E-bost:  Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau