Cynghorydd Shelley Childs

Profile image for Cynghorydd Shelley Childs

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: