Cynghorydd Shelley Childs

Profile image for Cynghorydd Shelley Childs

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn Symudol:  07949 874166

E-bost:  shelley.childs@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Shelley Childs fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau