Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol)

Cylch gwaith

Pwyllgor anstatudol yw hwn sy'n cynnwys yr un 11 Cynghorydd â'r Pwyllgor Trwyddedu sy'n ymdrin â thacsis a materion eraill.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Dana Jones.