Cynghorydd Gwyn James

Profile image for Cynghorydd Gwyn James

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Penbryn