Cynghorydd Gwyn James

Profile image for Cynghorydd Gwyn James

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Penbryn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01239 858808

E-bost:  gwyn.james@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn James fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau