Cynghorydd Paul Hinge

Profile image for Cynghorydd Paul Hinge

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Tirymynach

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn Symudol:  07870 826252

E-bost:  paul.hinge@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Hinge fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau