Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud â dysgu gydol oes, plant a phobl ifanc, ysgolion, hyfforddiant, gwasanaethau ieuenctid a gwasanaethau diwylliannol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lisa Evans.