Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Marc Davies 2
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Meirion Davies 2
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3