Manylion cyswllt

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Cynghorydd Chris James (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 710808

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel ffeil CSV

Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Caryl Roberts (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07732771116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel ffeil CSV

Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Euros Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07977922532

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Euros Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Euros Davies fel ffeil CSV

Euros.Davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Marc Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07500381642

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel ffeil CSV

Marc.Davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Meirion Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01974 241631
07773 574916

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Meirion Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Meirion Davies fel ffeil CSV

meirion.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Rhodri Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 890437

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel ffeil CSV

rhodri.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Amanda Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07973 145 790

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel ffeil CSV

Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Endaf Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 612394
07968 150969

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel ffeil CSV

endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Elizabeth Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07775 638625

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elizabeth Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elizabeth Evans fel ffeil CSV

elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Paul Hinge

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07870 826252

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Hinge fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Hinge fel ffeil CSV

paul.hinge@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Gareth Lloyd

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01545590298/590772
07855342293

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel ffeil CSV

Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07791966122

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel ffeil CSV

Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Mark Strong

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 636578

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel ffeil CSV

mark.strong@ceredigion.gov.uk

Jonny Greatrex

(Ni roddir cyfeiriad)