Cynghorydd Chris James

Profile image for Cynghorydd Chris James

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Beulah a Llangoedmor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

E-bost:  Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau