Canlyniadau etholiadau ar gyfer Beulah a Llangoedmor

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Beulah a Llangoedmor - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Amanda Edwards Plaid Cymru 804 38% Wedi'i ethol
Cynghorydd Chris James Plaid Cymru 759 36% Wedi'i ethol
Gethin James Annibynnol 287 14% Heb ei ethol
Jan Culley Llafur Cymru 257 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2107
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Amanda Edwards 38% Wedi'i ethol
Cynghorydd Chris James 36% Wedi'i ethol
Gethin James 14% Heb ei ethol
Jan Culley 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd6