Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Iaith

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor iaith yw rhoi cyfeiriad i hyrwyddo a hwyluso'r Gymraeg yng Ngheredigion. Gall y Pwyllgor ei gwneud yn ofynnol i unrhyw Aelod neu Swyddog o'r Cyngor ddod ger ei bron i ateb cwestiynau a gall wahodd personau eraill i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Neris Morgans.