Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Cylch gwaith

Swyddogaeth Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau yw gweithredu fel ymddiriedolwr mewn perthynas â'r holl asedau eiddo a ddelir gan y Cyngor ar ymddiriedolaethau elusennol; gwneud penderfyniadau mewn perthynas ag asedau elusennol er budd gorau'r elusen; derbyn adroddiadau ar faterion elusennol a sicrhau y glynir at ofynion y Comisiwn Elusennau a chyfraith elusennau i'r graddau y maent yn berthnasol i'r asedion elusennol sydd gan y Cyngor ar ymddiriedaeth.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Nia Jones.