Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Mehefin, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

6. Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Y Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 mewn Ysgolion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2024 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

4. Argaeledd grantiau i sefydliadau a busnesau yng Ngheredigion