Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud â thrawsnewid gwasanaethau, cydweithredu, gweithio mewn partneriaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion, Strategaeth Gorfforaethol Amcanion Llesiant,Ddiogelu, cyfathrebu, cydraddoldebau a materion trosedd ac anhrefn.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lisa Evans. Dwynwen Jones