Cynghorydd Euros Davies

Profile image for Cynghorydd Euros Davies

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Llanwenog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn Symudol:  07977922532

E-bost:  Euros.Davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Euros Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau