Cynghorydd Endaf Edwards

Profile image for Cynghorydd Endaf Edwards

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Rheidol

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01970 612394

Ffôn Symudol:  07968 150969

E-bost:  endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau