Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu

Cylch gwaith

Mae hwn yn bwyllgor rheoleiddio sy'n cynnwys 11 o Gynghorwyr, sy'n ymdrin â materion o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Dana Jones.