Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud â Gwasanaethau Corfforaethol (gan gynnwys adnoddau dynol, gwasanaethau cwsmeriaid, TGCh, rheoli'r trysorlys a gwasanaethau cyfreithiol), cynhwysiant/cyfle cyfartal, argyfyngau sifi, parhad busnes, rheoli ystadau a chofrestru sifil.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Dwynwen Jones.