Cynghorydd Keith Evans

Profile image for Cynghorydd Keith Evans

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: De Llandysul

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01559362258

Ffôn Symudol:  07970261861

E-bost:  Keith.Evans@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau