Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Keith Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Keith Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Yn bresennol, o bell:1   8%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:6
Yn bresennol, o bell:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Keith Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Cabinet ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/02/2024, 10:00 Cabinet ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol
19/03/2024, 10:00 Cabinet ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol
14/05/2024, 10:00 Cabinet ,14/05/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/06/2024, 10:00 Cabinet ,03/06/2024, 10:00 Yn bresennol
23/01/2024, 14:00 Cyngor ,23/01/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
15/03/2024, 13:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,15/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 11:25 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,21/03/2024, 11:25 Yn bresennol
09/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/02/2024, 13:30 Yn bresennol
09/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,09/02/2024, 09:30 Yn bresennol
08/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,08/02/2024, 09:30 Yn bresennol
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,11/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 11:10 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,21/03/2024, 11:10 Yn bresennol
08/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/02/2024, 13:30 Yn bresennol
21/03/2024, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/03/2024, 14:15 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,21/03/2024, 14:15 Yn bresennol