Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau gofal integredig, gwasanaethau tai, cyfleusterau hamdden ac adloniant, iechyd yr amgylchedd, gwarchod y cyhoedd a trwyddedu.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Dwynwen Jones.