Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 2
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 3
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3
Cynghorydd David Raymond Evans 0