Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 3
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Cynghorydd David Raymond Evans 0