Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

3. Y Strategaeth Dai - amlinellu gweledigaeth a chynlluniau Ceredigion ar gyfer tai yn y sir dros y 5 mlynedd nesaf


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

4. Cyflwyno i’r Pwyllgor ganlyniad Cynllun Gweithredu Dementia Ceredigion


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

3. Cynllun Gwasanaeth Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 2023-2024


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

8. Cyflwyno i'r Pwyllgor ganfyddiadau'r adolygiad ynglyn â thrawsnewid Gwasanaethau Dydd (Pobl Hyn, Anableddau Dysgu, Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog, ac Awtistiaeth) a Darpariaeth Seibiant (Gydol Oes) Ceredigion


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

4. Gwaharddiad ar werthu a chyflenwi rhai cynhyrchion plastic untro yng Nghymru yn dod yn gyfraith