Cynghorydd Elaine Evans

Profile image for Cynghorydd Elaine Evans

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Teifi