Cynghorydd Elaine Evans

Profile image for Cynghorydd Elaine Evans

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Teifi

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  07974243981

E-bost:  elaine.evans2@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau