Manylion cyswllt

Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol)

Cynghorydd Paul Hinge (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07870 826252

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Hinge fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Hinge fel ffeil CSV

paul.hinge@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Gwyn James (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 858808

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn James fel ffeil CSV

gwyn.james@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Amanda Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07973 145 790

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel ffeil CSV

Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Endaf Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 612394

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel ffeil CSV

endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Eryl Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

0797 7700083

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Eryl Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Eryl Evans fel ffeil CSV

Eryl.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01559362258
07970261861

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel ffeil CSV

Keith.Evans@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Wyn Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07817 592411

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel ffeil CSV

Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07791966122

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel ffeil CSV

Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Caryl Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07732771116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel ffeil CSV

Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd John Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970617733

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel ffeil CSV

john.roberts@ceredigion.gov.uk