Cynghorydd Clive Davies

Profile image for Cynghorydd Clive Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aber-porth a'r Ferwig

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn Symudol:  07970 980003

E-bost:  clive.davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Clive Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau