Cynghorydd Geraint Wyn Hughes

Profile image for Cynghorydd Geraint Wyn Hughes

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Llanfarian

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

E-bost:  Geraint.Hughes@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Geraint Wyn Hughes fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau