Cynghorydd Geraint Wyn Hughes

Profile image for Cynghorydd Geraint Wyn Hughes

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Llanfarian

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

E-bost:  Geraint.Hughes@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Geraint Wyn Hughes fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau