Cynghorydd Catrin M S Davies

Profile image for Cynghorydd Catrin M S Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Ceulan a Maesmawr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

E-bost:  Catrin.M.Davies@ceredigion.llyw.cymru

Ffôn Symudol:  07866 452287

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Catrin M S Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau