Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Cynllun Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol