Cynghorydd Steve Davies

Profile image for Cynghorydd Steve Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn:  01970 626087

E-bost:  steve.davies2@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Steve Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau