Cynghorydd Steve Davies

Profile image for Cynghorydd Steve Davies

Teitl: WEDI'I WAHARDD DROS DRO

Plaid: Di-grŵp

Grŵp gwleidyddol: Di-grŵp

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth ychwanegol

MAE'R AELOD HWN WEDI'I WAHARDD DROS DROS AM GYFNOD O 6 MIS - GAN DERFYNNU 9 IONAWR 2024

 

Etholiadau