Cynghorydd Steve Davies

Profile image for Cynghorydd Steve Davies

Plaid: Di-grŵp

Grŵp gwleidyddol: Di-grŵp

Ward: Aberystwyth Penparcau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01970 626087

E-bost:  steve.davies2@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Steve Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau